Dagmara Włoszek z Banialuki - nagrodzona !

Ogólnopolską Nagrodę dla Młodych Aktorów otrzymała dzisiaj Dagmara Włoszek – aktorka Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej. Nagroda został wręczona podczas uroczystych obchodów Światowego Dnia Lalkarstwa, które odbyły się w Warszawie. Dagmara Włoszek otrzymała ją za rolę Alicji w przedstawieniu „Księga dżungli” Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel w reżyserii Ewy Piotrowskiej.

dagmara

Inicjatorem, przyznawanej w tym roku po raz pierwszy, nagrody jest POLUNIMA – Polski Ośrodek Lalkarski, polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA, największej organizacji lalkarskiej na świecie. Do nagrody zgłaszano młodych aktorów z teatrów lalek z całej Polski. Ma być ona „laurem dla aktorów poniżej 30 roku życia, których kariera rozwija się na naszych oczach; którzy jeszcze nie tak dawno uzyskiwali dyplomy, ale których talent i praca zdążyły się już wyróżnić na tle pozostałych artystów pokolenia”.

Dagmara Włoszek jest absolwentką Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Z Banialuką związana jest od 2015 roku. W Bielsku-Białej debiutowała nagrodzoną właśnie rolą Alicji w „Księdze dżungli”. Wykreowana przez nią wielowymiarowa postać dziewczynki, która w trakcie swej scenicznej wędrówki nie tylko poznaje siebie, ale także potrafi sprostać stawianym przed nią wyzwaniom, spotkała się z szerokim uznaniem. Aktora otrzymała za nią także Nominację do Ikara (Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki) za debiut sceniczny w Teatrze Lalek Banialuka (w kategorii szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2015).