Ojciec idei zjednoczonej Europy

Dziewiątego maja 1950 roku Robert Schuman, pełniący wówczas funkcję ministra spraw zagranicznych Francji, przedstawił koncepcję, nazwaną później jego imieniem, która stała się podstawą utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu – fundamentów Unii Europejskiej.

schuman

To właśnie on, uznawany za ojca idei zjednoczenia Europy, w marcu 1958 roku  został jednogłośnie wybrany pierwszym Przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, powołanej na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 roku. Jako premier sprawił, że Francja stała się największym beneficjentem pomocy amerykańskiej w ramach planu Marshalla, a ponadto przyczynił się do silnego zaangażowania Francji w utworzoną w 1948 roku Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej zajmującej się wdrażaniem tego planu.

Schuman był także mocno zaangażowany w przygotowania do utworzenia NATO. Warto zaznaczyć, że to on przyczynił się do włączenia do statutu Rady Europy konwencji dotyczącej ochrony praw człowieka. – Pamiętajmy, że doświadczenia okresu międzywojennego były niedobre – mówił historyk prof. Jerzy Eisler. – Liga Narodów okazała się nieskuteczna. Wielu uważało, że idea Paneuropy czy ruchów ponadpaństwowych jest ideą utopijną i nierealną. Żeby po doświadczeniach II wojny światowej wystąpić z pomysłem budowania europejskiej wspólnoty potrzeba było dużej odwagi i pewnej wizji. Tym bardziej, że tę wspólnotę trzeba było budować w sojuszu z Niemcami.