Bielsko-Biała w nowej statystyce

Bielsko-Biała się kurczy. Nie, nie powierzchniowo. Tu wciąż bez zmian. Obszar miasta to 125 km2. W stolicy Podbeskidzia wciąż zmniejsza się natomiast liczba mieszkańców... Jest nas 172.030 podczas gdy w 1998 roku mieszkało tu ponad 180 tysięcy osób. Mamy już wgląd w najnowsze dane statystyczne, które opublikował Urząd Statystyczny w Katowicach dla miasta "stu przemysłów".

gorpol

foto. Wojciech Gorgolewski

Wciąż więcej kobiet mieszka w Bielsku-Białej. Jest ich 90.853 podczas, gdy mężczyzn jest tu 81.177. Płeć piękna winna zatem bardziej niż dotąd decydować o mieście. Panie ! Bierzcie miejskie sprawy w swoje ręce ! Warto także wiedzieć o tym, że pracuje tu 77 tysięcy 352 osoby a zarejestrowanych bezrobotnych jest 3 tysiące 230 osób. Co zatem z resztą mieszkańców ? Pracujący to 59,3 procent ogółu mieszkańców. Siedemnaście procent to osoby będące w wieku przedprodukcyjnym. Pozostałe 23,7 procent Bielszaczan to osoby w wieku poprodukcyjnym- sporo. Z pewnością należy zatem "popracować" nad przyszłą ilością mieszkańców w wieku "przedprodukcyjnym".

Dochody miasta w 2016 roku wyniosły 914 milionów 500 tysięcy złotych a wydatki z budżetu  miejskiego pochłonęły 894 miliony 900 tysięcy złotych.Na inwestycje wydano 116 milionów złotych co przy rosnących wydatkach miasta na wynagrodzenia , które wyniosły w 2016 roku 281 milionów pięćset tysięcy , jest kwotą wyraźnie niedostateczną. Wzrosły wydatki na pomoc społeczną ale zmalały wydatki na ochronę zdrowia w stosunku do lat poprzednich, kiedy wynosiły one 2,5 % wydatków budżetowych miasta przy zanotowanym w 2016 roku poziomie 1,5 %...

bb1

Wciąż najlepiej i efektywnie o miasto dbają sami mieszkańcy

Budżet miasta więcej wydał na transport i łąćzność , które wzrosły  z 10,6 % w 2014 roku do 15,3 % wydatków budżetowych w 2016 roku.Miasto wyraźnie więcej wydaje  na obsługę administracyjną, zatrudnionych w zakładach budżetowych i wynagrodzenia osób tam zatrudnionych... Mniejszą ilością studiujących mogą się wykazać szkoły wyższe, które przy niżu demograficznym ostrzej muszą walczyć o studentów.  Z roku na rok liczba drzew w mieście spada. Wydatki budżetu na gospodarkę miejską i ochronę środowiska są prawie pięciokrotnie większe od tych na ochronę zdrowia W miejsce wycinanych starych pięknych okazów nie sadzi się nic lub na chodnikach stawia się donice z ... małymi krzakami. Chcących więcej wiedzieć o obecnych wydatkach i dochodach miasta w zestawieniu do lat poprzednich odsyłamy do danych statystycznych na stronie katowice.stat.gov.pl