Bielsko-Biała 2016 -ciekawy obraz miasta

Wielu mieszkańców stolicy Podbeskidzia nie zna większości tych danych. Bardziej interesują nas zmiany w lokalnej przestrzeni miejskiej, zarobki, zawodowe szanse i rozrywka niż wiedza o obrazie gospodarczym i społecznym naszego miasta. Prezentujemy dzisiaj garść bardzo ciekawych danych, liczb i statystyk, które niewątpliwie poszerzą waszą wiedzę o mieście i zachęcą do przemyśleń.

gorpol

foto: Wojciech Gorgolewski

Bielsko-Biała jest średniej wielkości miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 172 407, z czego 52,8% stanowią kobiety, a 47,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 3,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Mieszkańcy Bielska-Białej zawarli w 2015 roku 837 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
28,6% mieszkańców Bielska-Białej jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

Bielsko-Biała ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -151. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,9 na 1000 mieszkańców Bielska-Białej. W 2015 roku urodziło się 1 640 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 299 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,92 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

W 2013 roku 51,8% zgonów w Bielsku-Białej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,6% zgonów w Bielsku-Białej były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bielska-Białej przypada 10.37 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

W 2015 roku zarejestrowano 1 317 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 460 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bielska-Białej -143. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

60,3% mieszkańców Bielska-Białej jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

( oprac. na podst. www.polskawliczbach.pl )