Światowe Dni Młodzieży w Cieszynie

Od wczoraj do 26 lipca Cieszyn gościł będzie młodych pielgrzymów. Dla pielgrzymów przygotowano bardzo bogaty program, obfitujący w wycieczki, działania ewangelizacyjne, spotkania z kulturą regionu i Polski. Będzie także czas na zadumę i refleksję podczas wizyty w obozie Auschwitz-Birkenau. Dla Cieszyna szczególnym dniem pobytu pielgrzymów będzie sobota 23 lipca, kiedy to podejmą różne formy zaangażowania społecznego na rzecz miasta. Zwieńczeniem tego dnia będzie koncert na cieszyńskim Rynku o godz. 17.30, dedykowany naszym gościom, na który zapraszamy także mieszkańców.

rynek

      W programie krótka prezentacja Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej, wspólny śpiew oraz tańce animowane: Chocolate, Tak tak Panie, Nasze oczekiwanie, drama w wykonaniu Krzysztofa Biga, koncert zespołu Anty Babilon System. Całość zakończy Apel Jasnogórski z rozesłaniem. 25 lipca do Cieszyna przyjedzie dodatkowo jeszcze 1130 Włochów mieszkających w innych miejscowościach diecezji.

Wszyscy pielgrzymi spotkają się na śniadaniu wydanym w Hali Widowiskowo-Sportowej Uroczystym elementem pożegnania przed wyjazdem pielgrzymów do Krakowa będzie polowa msza św. na Rynku odprawiona w języku włoskim i z udziałem włoskich duchownych.

      Burmistrz Miasta Cieszyna zwraca się z apelem i gorącą prośbą do mieszkańców o gościnność, życzliwość i serdeczność w stosunku do naszych zagranicznych gości, okazywanie wszelkich przejawów sympatii, udzielenie potrzebnej pomocy. Wizyta tak licznej grupy cudzoziemców jest wydarzeniem bez precedensu i stanowi wielkie wyzwanie dla naszego miasta. Zadbajmy wszyscy o to, by nasi goście wyjechali z przeświadczeniem, że Cieszyn to wyjątkowe miejsce, do którego warto być może jeszcze powrócić.